Numara : 20
Tarih : 17.3.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/20

KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2017/3) Yayımlandı.

16 Mart 2017 tarihli ve 30009 saylı Resmi Gazete’ de Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006:12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2017/3) yayımlandı.

Bilindiği üzere, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) uyarınca, dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı;

  • Otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65,

  • Deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60,

  • Tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65,

  • Konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70,

  • Bunun dışında kalan sektörler için azami %80'dir.

  • Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir.

Bu Tebliğ ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006:12)’nin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenerek, Ekonomi Bakanlığına bu oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltme veya düşürme yetkisi verilmiştir.

Yeni eklenen fıkra:

Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel dalgalanmalarından dolayı bu oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye yetkilidir. Bu durumda, Tebliğ’in 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.”

Yeni eklenen geçici madde:

Döviz kullanım oranına ilişkin geçici uygulama

  • Geçici Madde 29 – (1) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin onuncu fıkrası hükmü bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dâhil) dâhilde işleme izin belgeleri için de uygulanabilir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2017/3)

Saygılarımızla

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.