Numara : 19
Tarih : 15.3.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/19

KONU: Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

 

14.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği ile “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS)" sahiplerinin izlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kapsamda;


  • YYS sahipleri sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her 3 yılda bir yetkili Bölge Müdürlüğü tarafından izlenecektir.
  • Bu izleme sürecinde güvenilirlik koşulu, mali yeterlilik koşulları ve ISO9001 ile ISO27001 sertifikaları incelenecektir.
  • Sertifika kapsamında tanınan izin ve yetkilerin koşulları da her 3 yılda bir Bölge Müdürlüğü tarafından izlenecektir
  • Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü veya yetkili Bölge Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde, belirtilen süreler dışında da izleme faaliyetinde bulunabilecektir.
  • YYS sahibi firmaların yeşil hat beyannameleri ile nakliyeci YYS sahibi firmaların transit beyannameleri yetkili Bölge Müdürlüğünce incelenecektir.
  • İzlemeler, Bölge Müdürlüğüne verilecek güncel soru formu ve eki belgeler ile gerçekleştirilecektir. Bu form ve eki belgeler sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki 12’şer aylık periyotlar sona erdikten sonraki 3 aylık dönemde verilecektir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:


Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği 


Saygılarımızla.


Deloitte Türkiye.


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.