Numara : 17
Tarih : 15.3.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/17

KONU: Mobilyalarda Uygulanan İlave Gümrük Vergisi Oranlarında İndirim Yapılması Hakkında.

08.03.2017 tarihli 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9780 sayılı “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile birlikte 06.05.2015 tarih 2015/7699 sayılı Karar ile birlikte uygulanmaya başlanılan Mobilya cinsi eşyalardaki İlave Gümrük Vergisi oranlarında indirim yapılmıştır. 

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 

 

Mobilyalarda Uygulanan İlave Gümrük Vergisi Oranlarında İndirim Yapılması Hakkında

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.