Numara : 16
Tarih : 15.3.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/16

KONU: Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında İbraz Edilen ISO9001 Belgesi Hakkında.

6 Mart 2017 tarihinde İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile;  

  • ISO 9001 standardının 15/09/2015 tarihinde 2015 versiyonu olarak yayınlandığı,

  • Söz konusu standardın geçişi için IAF (International Accreditation Forum) tarafından yayınlanan ID 9:2015’de de yer aldığı üzere IAF ve CASCO(ISO Committee on Conformity Assessment) ISO 9001:2015 standardı için yayın tarihinden itibaren 3 Yıllık geçiş süreci üzerinde anlaşıldığı,

  • Bu nedenle ISO 9001:2008 sertifikalarının 15.09.2018 tarihine kadar geçerliliğinin kabul edileceği,

  • 15.09.2018 tarihinden sonra ise ISO 9001:2015 versiyonların göz önüne alınacağı,

  • Dolayısıyla halihazırda ISO 9001:2008 sertifikasına sahip kuruluşların 15.09.2018 tarihine kadar yeni versiyona geçişlerini tamamlamaları gerektiği,

açıklanmıştır.

Bu itibarla, 1 Mart 2017 tarihinden itibaren yalnızca ISO 9001 Sertifikasının ISO9001:2015 versiyonu kabul edilecek olup, bu tarihten sonra ISO9001:2008 versiyonunun kabul edilebilmesi için, başvuru sahibince ISO9001:2015 sertifikasının temini amacıyla sertifikayı düzenleyecek akredite kuruluşa başvuruda bulunduğunu bu kuruluştan alınacak bir yazı ile tesvik etmesi gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında İbraz Edilen ISO9001 Belgesi Hakkında

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye. 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.