Numara : 14
Tarih : 11.1.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/14

KONU: Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.

11 Ocak 2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9595 sayılı Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar ile aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyon numaraları ile tanımları belirtilen eşyaların, çelik telleri üretiminde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından ithalatında 6.000 ton tarife kontenjanı açılmıştır.

Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta ilave gümrük vergisi oranı %0 olarak uygulanacaktır.

 

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

 Birim

Miktarı

İlave Gümrük Vergisi (%)

 

7217.10.50.00.12

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dâhil) ye kadar olanlar

Ton

6.000

0

 

7217.10.50.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm. (6 dâhil) ye kadar olanlar

7217.10.90.00.00

Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler

 

7217.20.50.00.12

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dâhil) ye kadar olanlar

 

7217.20.50.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm. (6 dâhil) ye kadar olanlar

7217.20.90.00.00

Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler

Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalatlar için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenecek olup; bu kapsamda ithal edilecek ürünlere ait beyannamelerin ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.
Tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecektir.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar

Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.