Numara : 12
Tarih : 11.1.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/12

KONU: Parfümeri, Kozmetik, Temizleme ve Bakım Müstahzarları için İlave Gümrük Vergisi Getirildi.

11 Ocak 2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Karar'a ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına karar verilmiştir.

İlave gümrük vergisi uygulanacak başlıca eşyanın parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları, sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, temizleme veya bakım müstahzarları, banyo müstahzarları, ayakkabı ve deride kullanılan boya, cila veya benzeri müstahzarlar ile mobilya, döşeme, otomobil karoserilerinde kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri olduğu ve vergi oranının çoğunlukla %25 olmakla birlikte %17 ila %25 arasında değiştiği görülmektedir.

Söz konusu İlave Gümrük Vergisi, AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Güney Kore, Morityus ve Malezya için %0, diğer ülkeler için ekli tabloda belirtilen oranlarda uygulanacaktır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’na aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Parfümeri, kozmetik, temizleme ve bakım müstahzarları için ilave gümrük vergisi

Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.