Numara : 10
Tarih : 16.1.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/10

KONU: 2017/1 sayılı İthalat Tebliği Yayımlanmıştır.

2017/1 sayılı İthalat Tebliği, 31/12/2016 tarihli ve 29935 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2017/1 sayılı İthalat Tebliği ile, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddeler Tebliğ’de Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddeler başlıklı ikinci kısımda önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri yazılı olup Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olanlarının karşısında gösterilen birim CIF kıymetine bakılmaksızın ithalatına, İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddeleri çerçevesinde izin verilmiştir.

Bir diğer önemli değişiklik ise, geçici ithalat anında yeni olan eşyaya ilişkin yapılmıştır. Bu kapsamda, yurda girdiği tarihte yeni ve kullanılmamış olanlarının, kesin ithalinin talep edildiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde kesin ithaline İthalat Rejimi Kararı’nın 2 ve 7 nci maddeleri çerçevesinde izin verilmiştir.

Söz konusu İthalat Tebliği’ne aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

2017/1 sayılı İthalat Tebliği

Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.