GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/1


KONU: "Özel Takas" Beyan Edilmek Suretiyle Gerçekleştirilen İthalat ve İhracat İşlemlerinde Ülke Ayrımı Yapılmaksızın KKDF Muafiyeti Uygulanacaktır.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 02.01.2017 tarihli 2017/1 sayılı Genelge ile ödeme şekli "Özel Takas" beyan edilmek suretiyle gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinde ülke ayrımı yapılmaksızın KKDF muafiyeti uygulanmasına imkan sağlanmış bu çerçevede tesis edilecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Söz konusu Genelge ile 02.01.2017 öncesinde sadece İran ile yapılan ticarette uygulanan KKDF muafiyeti, tüm ülkelerle yapılan ticarette uygulanmaya başlanılmıştır. Ayrıca Genelgenin yayım tarihinden önceki 1 yıl içinde 2013/21 sayılı Genelge çerçevesinde imzalanmış olan takas sözleşmeleri kapsamında gerçekleştirilen ve ödeme şekli "Özel Takas" olarak beyan edilen ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin olarak da Genelgede belirtilen koşulların karşılanması kaydıyla ülke ayrımı gözetilmeksizin KKDF muafiyeti uygulanmasına imkan sağlanmıştır.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

2017/1 sayılı Takas Genelgesi 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.