Numara : 7
Tarih : 12.1.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/7

KONU: "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9) Yayımlanmıştır.

"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9), 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Gıda paketleme ambalajlama, streç makineleri, fide ve fidan dikim makineleri, ekmek dilimleme, hamur yoğurma makineleri, testere makineleri, baskül, evrak imha makineleri, bazı led lambalar, soğutucular, ürünleri denetleme kapsamına alınmıştır. Bu ürünlerin, tüketici ve kullanıcıların güvenliği kriterleri yönünden denetlenecek güvensiz olanların yurtiçine girişine izin verilmeyecektir.

İthal elektrikli ürünlerde geçen yıl başlatılan enerji verimliği yönünden de denetim uygulamasının kapsamı genişletilmiştir. Yeni yılda buzdolabı gibi ciddi enerji sarfeden soğutucu grubu ürünler de ithalatta denetlenecektir. Denetimlerde, bu ürünlerin üzerindeki  enerji verimliği etiketleri ve özelliklerine bakılacak uygun bulunmayanların ithaline izin verilmeyecektir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

2017/9 sayılı “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği
 
Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye.
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.