Numara : 9
Tarih : 29.2.2016

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 

NO: 2016/9

 

KONU: Gübre ve Yem Teslimlerine Getirilen KDV İstisnasına İlişkin Özelge Yayınlandı.

 

Hatırlanacağı üzere, hayvan yemleri ve gübrelerde KDV Oranı 1 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8353 sayılı BKK ile %8’den %1’e indirilmişti (2016/18 No.lu sirkülerimizi inceleyebilirsiniz). Daha sonra 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ve aşağıda yer alan (ı) bendindeki bu ürünlere KDV istisnası getirilmiştir. (2016/27 No.lu sirkülerimizi inceleyebilirsiniz). 

Eklenen bent:

“ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe  (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi,

24 Şubat 2016 tarihli İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 21152195-130[99-2016-04.1811]-290 sayılı özelgede ise yukarıda tanımları yapılan ürünlerin ithalinde;

 

  • Gümrük Müdürlüklerince mükelleflerden istisna belgesi talep edilmemesi,

  • 10.02.2016 tarihi itibariyle KDV istisnası uygulanması

gerektiği açıklanmıştır.

Söz konusu Özelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

21152195-130[99-2016-04.1811]-290sayılı Özelge

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.