Numara : 72
Tarih : 27.10.2016

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2016/72

KONU: Moldova Menşeli 25 ila 97’nci Fasıllar Arasındaki Ürünlerin İthalatında Gümrük Vergisi ve Varsa Tarım Payı Oranı Sıfıra İndirildi.

25 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9381 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar uyarınca, 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I, II ve III sayılı listelerde yer alan ve 25 ila 97'nci fasıllar arasında Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyadan Moldova Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi ve varsa tarım payı sıfır olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, Moldova Cumhuriyeti menşeli eşya için İthalat Rejimi Kararına Ek Karar şeklinde uygulanan ilave gümrük vergileri uygulanmayacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.