Numara : 7
Tarih : 16.2.2016

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 NO: 2016/7

KONU: Tarife Kontejyanı Uygulamasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar.

12.02.2016 tarihli 29622 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile; 

1-2016/8470   Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile; 9/7/2014 tarihli ve 2014/6582 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan “31/12/2015” ibareleri “31/12/2016” olarak değiştirilmiştir.

2-2016/8471   Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan 0202.20 gümrük tarife pozisyonlu "Diğer kemikli parçalar" için 2016 yılında gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

3-2016/8428   İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına ile;

1. 19/9/2000 talihli ve 2000/1336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'ın 1 inci maddesinde yer alan tablodaki maddelerden bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

0713.33.90.00.00

Diğerleri

0713.33.90.00.19

Diğerleri

1211.90
(1211.90.86.00.13,
1211.90.86.0. 24,
1211.90.86.0. 25,
1211.90.86.0. 26,
1211.90.86.0. 27 hariç)

Diğerleri

1211.90
(1211.90.86.00.13,
1211.90.86.0. 24,
1211.90.86.0. 25,
1211.90.86.0. 26,
1211.90.86.0. 27,
1211.90.86.0. 31,
1211.90.86.0. 41 hariç)

Diğerleri

 

2. 19/12/2005 tarihli ve 2005/9824 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”m 1 inci maddesinde yer alan tablodaki maddelerden bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

09.10

Zencefil, safran, zerdeçai (curcuma), kekik, defne yapraklan, köri ve diğer baharat

09.10,
1211.90.86.0. 31,
1211.90.86.0. 41

Zencefil, safran, zerdeçai (curcuma), kekik, defne yapraklan, köri ve diğer baharat; biberiye

1211.90

Diğerleri

1211,90
(1211.90.86.00.31,
1211.90.86.00.41
hariç)

Diğerleri

3. 26/2/2007 tarihli ve 2007/11732 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararuı 3 üncü maddesinde yer alan tablodaki maddelerden bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. .

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

09.10

 Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat

09.10,
1211.90.86.0. 31,
1211.90.86.0. 41

Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yapraklan, köri ve diğer baharat; biberiye

4. 5/1/2008 tarihli ve 2008/13360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’’m 3 üııcü maddesinde yer alan tablonun başlık satırı ile 2005.80.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) eşyaya ait satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı

Uygulanacak

Gümrük Vergisi (%)

Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net)

2005.80.00.00.00

Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)

50 Ton

0

2,91

5. 2/5/2008 tarihli ve 2008/13643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın 2 nci maddesinde yer alan tablodaki maddelerden bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

09.10

Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat

09.10,
1211.90.86.0. 31,
1211.90.86.0. 41

Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat; biberiye

12.11
(1211.40.00.00.00,
1211.90.86.00.13
hariç)

Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın)

12.11
(1211.40.00.00.00,
1211.90.86.0. 13,
1211.90.86.0. 31,
1211.90.86.0. 41 hariç)

Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş; kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın)

6. 18/8/2010 tarihli ve 2010/814 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’hn 2 nci maddesinde yer alan tablodaki maddelerden bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

0602.90.49.00.00

Diğerleri

0602.90.46.0. 00,
0602.90.47.0. 00,
0602.90.48.0. 00

Diğerleri

0713.90

Diğerleri

0713.33.10.0. 11,
0713.33.90.0. 11, 0713.90

Barbunya,
Diğerleri

0910.99

Diğerleri

0910.99,
1211.90.86.0. 31,
1211.90.86.0. 41

Diğerleri, biberiye

1211.90
(1211.90.30.00.00,
1211.90.86.00.13
hariç)

Diğerleri

1211.90
(1211.90.30.00.00,
1211.90.86.0. 13,
1211.90.86.0. 31,
1211.90.86.0. 41 hariç)

Diğerleri

20.08
(2008.11.10.00.00,
2008.19.19,
2008.19.95,
2008.19.99.0. 11,
2008.19.99.0. 12, 2008.30,
2008.99.85.0. 00,
2008.99.91.0. 00 hariç)

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)

20.08
(2008.11.10.00.00,
2008.19.19,
2008.19.95,
2008.19.99.00.11,
2008.19.99.00.12, 2008.30,
2008.99.85.00.00,
2008.99.91.00.00 hariç)

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçalan (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)

7. 14/2/2011 tarihli ve 2011/1416 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’hn 2 nci maddesinde yer alan tablodaki maddelerden bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

0713.33
(0713.33.10.00.00 hariç)

Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris)

0713.33.90.00.19

Diğerleri

8. 29/12/2014 tarihli ve 2014/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”m 2 nci maddesinde yer alan tablodaki maddelerden bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

0910.99

Diğerleri

0910.99,
1211.90.86.0. 31,
1211.90.86.0. 41

Diğerleri, biberiye

1211.90

Diğerleri

1211.90
(1211.90.86.00.31,
1211.90.86.00.41
hariç)

Diğerleri

Söz konusu dağıtımlı yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 

2016/8470   Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

2016/8471   Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/8428   İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

 

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.