Numara : 44
Tarih : 25.5.2016

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2016/44

KONU: Elektrik İzolatörlerine Uygulanan Gözetim Kapsamının Genişletilmesi (Yürürlük 30 Gün Sonra)

14 Mayıs 2016 tarihli ve 29712 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Brüt Kg)

8546.20.00.00.11

Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler

5

8546.20.00.00.12

Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 170 kV.yı geçmeyenler

5

8546.20.00.00.13

Anma gerilimi 170 kV.yı geçenler

5

8546.90.10.10.11

Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler

10

8546.90.10.10.12

Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 154 kV.yı geçmeyenler

10

8546.90.10.10.13

Anma gerilimi 154 kV.yı geçenler

10

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Bu maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından, iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.”

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.