Numara : 41
Tarih : 25.5.2016

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2016/41

KONU: FSMH programında durdurulan eşya hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce dağıtımı yapılan 06.05.2016 tarihli yazı ile, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57 nci maddesi kapsamında gerçekleştirilen durdurma işlemini müteakip hak sahibi tarafından yazılı ya da sözlü talep edilmesi halinde, Bakanlığımız portalındaki FSMH programında yapılan sorgulama sonucunda durdurulan eşyaya ilişkin geçerli bir başvuru olduğunun tespit edilmesi koşuluyla, durdurulan eşyanın fotoğraflarının (mümkünse eşyanın etiket vb. ayırt edici özelliklerini içerecek şekilde) başvuruya ait irtibat kurulacak kişi bilgileri ekranında yer alan e-posta adresine, FSMH programına yakalama kaydı yapmaya yetkili personel tarafından kurum e-posta adresi üzerinden gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu dağıtımlı yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.