Numara : 40
Tarih : 6.5.2016

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2016/40

 

KONU: Bazı Canlı Büyükbaş Hayvanların İthalatında Uygulanacak Gümrük Vergilerinde Düzenleme Yapıldı.

 

3 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Gümrük Vergisi Oranı (%)

AB, EFTA

B-HER.

G.KORE

MLZY.

D.Ü.

0102.21.10.00.00

Düveler (doğurmamış dişi sığırlar)

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

0102.21.30.00.00

İnekler

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

0102.21.90.00.00

Diğerleri

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

0102.29.05.00.00

Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar

135

135

135

135

135

0102.29.10.00.00

Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler

60

60

60

60

60

0102.29.21.00.00

Kesimlik olanlar

135

135

135

135

135

0102.29.29.00.00

Diğerleri

60

60

60

60

60

0102.29.41.00.00

Kesimlik olanlar

135

135

135

135

135

0102.29.49.00.00

Diğerleri

60

60

60

60

60

0102.29.51.00.11

Ağırlığı 400 kg.ı geçenler

135

135

135

135

135

0102.29.51.00.19

Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.29.59.00.00

Diğerleri

60

60

60

60

60

0102.29.61.00.11

Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar

135

135

135

135

135

0102.29.61.00.19

Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.29.69.00.00

Diğerleri

60

60

60

60

60

0102.29.91.00.11

Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar

135

135

135

135

135

0102.29.91.00.19

Diğerleri

135

135

135

135

135

0102.29.99.00.00

Diğerleri

60

60

60

60

60

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.