Numara : 39
Tarih : 3.5.2016

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2016/39

KONU: ÖTV Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması hk

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce dağıtımı yapılan 25.04.2016 tarihli yazı ile, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşyanın ithalinde, ithalat vergilerinin, Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince teminata bağlanması halinde, ÖTV’nin de teminata bağlanması gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu dağıtımlı yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

ÖTV Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.