Numara : 37
Tarih : 3.5.2016

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2016/37

KONU: İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici Uygulamasına İlişkin İşlemler hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)’nın 14 Nisan 2016 tarihli ve 2016/13 sayılı Genelgesi ile; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin (GİK Yönetmeliği) 57 ila 75 inci maddeleri arasında yer alan ihracatta yerinde gümrükleme uygulaması ve 76 ila 95 inci maddeleri arasında yer alan izinli gönderici uygulaması ile ilgili teknik düzenlemelerin tamamlanmış olduğu ifade edilerek, işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.