Numara : 35
Tarih : 3.5.2016

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2016/64

KONU: 7307 Tarife Pozisyonunda Bulunan Bazı Eşyanın İthalatında Dampinge Karşı Önlem Getirildi.

20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2016/13 sayılı Tebliğ ile 7307 tarife pozisyonu altında bulunan "Flanşlar", "Dirsekler", "Kavisler" ve "Diğerleri" tanımlı eşyanın ithalatında dampinge karşı önlem getirilmiştir. 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

(ABD Doları/Ton)

7307.91.00.00.00

Flanşlar

Çin Halk 
Cumhuriyeti

663

7307.93.11.00.11

Dirsekler

7307.93.11.00.12

Kavisler

7307.93.19.00.00

Diğerleri

Söz konusu Tebliğlere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/13)

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.