Numara : 21
Tarih : 30.3.2016

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 NO: 2016/21

KONU: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapıldı.

25 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan aşağıdaki Tebliğler ile ithalatta gözetim uygulamasına tabi olan bazı eşyanın CIF kıymeti tutarlar güncellenmiştir.


  • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
  • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

GTİP ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında hali hazırda uygulanmakta olan gözetim uygulaması aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan değişiklik aşağıdadır:


G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

 (ABD Doları/Adet)

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden olanlar

6

9003.19.00.00.00

Diğer maddelerden olanlar

6

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

8

9004.10.99.00.00

Diğerleri

8

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile yapılan değişiklik aşağıdadır:


G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

 (ABD Doları/Adet)

 9608.10.10.10.00

 Plastik maddelerden olanlar

0,3

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile yapılan değişiklik aşağıdadır:

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

 (ABD Doları/Adet)

 3921.90.60.00.11

 Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar

2,5 $/Kg

 8208.30.00.00.00

 Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları

25 $/Kg

 8301.40.11.00.00

 Silindirli kapı kilitleri

20 $/Kg

 8301.40.19.00.11

 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar

20 $/Kg

 8301.40.19.00.19

 Diğerleri

20 $/Kg

 8301.60

 Aksam ve parçalar

15 $/Kg

 9105.21.00.00.00

 Elektrikle çalışan duvar saatleri

3,50 $/Adet

 9609.10

 Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte)

30 $/Kg

 9613.10.00.00.00

 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

 9613.20.00.00.11

 Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,16 $/Adet

 9613.20.00.00.19

 Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

 


Söz konusu Tebliğlere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)’De Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’De Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ


 

Saygılarımızla.


Deloitte Türkiye.


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.