Numara : 15
Tarih : 10.3.2016

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2016/15

KONU: Aynı Nitelikteki Alacaklarda Uzlaşma.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca dağıtımı yapılan 08 Mart 2016 tarihli ve 85593407 sayılı yazısı ile;   

Bir firma tarafından, kendisine tebliğ edilmiş birden fazla karar muhteviyatı aynı nitelikte alacaklar için Bölge Müdürlüğüne uzlaşma başvurusunda bulunulması durumunda söz konusu başvuruların birleştirilmesi ve toplam alacak tutarının 500.0000 TL'yi aşması halinde, mezkûr Yönetmeliğin 9/1 maddesi hükmü uyarınca, dosyanın bir bütün halinde Merkezi Uzlaşma Komisyonuna intikal ettirilmesi, şayet, toplam alacak tutarı bu meblağı aşmıyorsa, bahse konu Yönetmeliğin 9/1 ve 9/2 maddeleri hükmü de göz önünde bulundurularak, firma ile tek bir uzlaşma görüşmesi yapılmak ve tek bir tutanak düzenlenmek suretiyle işlemlerin sonuçlandırılması gerektiği bildirilmektedir.

 

Söz konusu dağıtımlı yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 

Aynı nitelikteki alacaklarda uzlaşma

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.