Numara : 12
Tarih : 10.3.2016

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2016/12

KONU: Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı (LARA) Kullanıma Hazır Hale Getirilmiştir. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 26 Şubat 2016 tarihli ve 17474625 sayılı dağıtımı yapılan yazı ile;  


Gümrük Laboratuvarlarındaki tahlil işlemlerinin kâğıtsız ortamda hızlı, kolay ve eksiksiz yürütülmesine imkân sağlayan ve BİLGE sistemiyle bütünleşmiş bir yazılım programı olan Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı’nın (LARA) 15.03.2016 tarihi itibariyle tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’nin kullanabileceği,

 

Bu sayede, LARA vasıtasıyla tescil edilmiş gümrük beyannamesi muhteviyatı eşyanın muayene memurunca tahlil edilmek üzere laboratuvar sevkinden itibaren tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütüleceği ve gümrük laboratuvarları arasında ‘’LARA PROGRAMI‘’ sayesinde bağlantının da sağlanacağı için daha önce gerçekleştirilen analiz ve elde edilen sonuçların görülüp, verilerin derlenmesi ve ulaşılmasında işlem sürelerinin kısalacağı,

 

İthalatçılar, ihracatçılar ve dolaylı temsilcilerinin laboratuvar analizine tabi tutulan eşyalarına ilişkin bilgileri web üzerinden takip edebilmeleri için, "LARA Beyanname Tahlil Sorgulama" adresi

(https://uygulama.gtb.gov.tr/LaraTahlilSorgulama/Ekranlar/Index.aspx) oluşturulduğu ve söz konusu bilgileri, Gümrük Beyannamesinin 14 üncü ve 54 üncü hanelerinde kayıtlı bulunan kişiler görüntüleyebileceği,

 

belirtilmiştir.

 

Söz konusu dağıtımlı yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü ‘LARA Programı’

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.