Numara : 56
Tarih : 31.8.2015

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2015/56

 KONU: 72.08 Pozisyonunda Bulunan Bazı Demir ve Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünlerin İthalatında Teminat Şeklinde Geçici Önlem Uygulanması Yürürlüğe Konulmuştur.

 

28.08.2015 tarihli (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/37 No.lu İthalatta Haksız Rekabeti Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Slovakya, Rusya, Japonya ve Çin menşeli 7208.37, 7208.38 ve 7208.39 GTİP’li “kalınlıkları 10 mm. yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle %0.6’dan az karbon içeren sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler”in ithalatı için Tebliğ’de belirtilen oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur. Belirtilen geçici önlemler soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına kadar, azami 6 ay süreyle yürürlükte kalacaktır.


7225.30.90.00.00 G.T.İ.P. altında yer alan sadece TANAP Projesi kapsamında kullanılacak  takım ve yüksek hız çeliğinden olmayan diğer alaşımlı sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerin ithalatı geçici önlemden muaf tutulmuştur.


Saygılarımızla.


Deloitte Türkiye.


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.