Numara : 53
Tarih : 25.8.2015

GÜMRÜK SİRKÜLERİ 

NO: 2015/53

 

KONU: Ekonomi Bakanlığınca Özel Faturalar ve “VAT Free & VAT Off”  Faturalar ile İlgili Açıklamalar Yapılmıştır.

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 70422525-105.99-94689 sayılı 05.08.2015 tarihli yazısında, KDV Uygulama Genel Tebliği kapsamında düzenlenen Tax Free/Vat-Off faturaların Birlik kaydına alınıp alınamayacağı, kayıt altına alınmasının mümkün görülmesi durumunda satış yapma yetki belgesi sahibi olan aracı firma adına mı, yoksa ihracatçı firma adına mı işlemlerin yapılması gerektiği, belge veya ihracat kredisi ihracat taahhüdüne sayılıp sayılmayacağı hususlarına açıklık getirilmiştir.

 

Söz konusu yazıya aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz.  

 

05.08.2015 Tarihlive 70422525-105.99-94689 Sayılı Yazı 

 

Saygılarımızla. 

 

Deloitte Türkiye.

  

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.