GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 NO: 2015/50

KONU: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayınlanarak belli G.T.İ.P.  Numaralarına Sahip Eşyalar İçin Gümrük Vergisi Oranları Yeniden Düzenlenmiştir.

4 Ağustos 2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmi Gazete’de 2015/7971 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlandı.

 

Buna göre, 95/7606 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II Sayılı listede yer alan, G.T.İ.P. No ve ismi aşağıda belirtilen eşyalara ilişkin dipnot (1) yürürlükten kaldırılmış ve gümrük oranları yeniden düzenlenmiştir. 

    • 7601.10.00.00.00 Alaşımsız alüminyum,

    • 7601.20.20.00.00 Dilim ve kütükler,

    • 7601.20.80.00.00 Diğerleri

 

Söz konusu Karar’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.   

  

İthalat RejimiKararına Ek Karar

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.