GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2015/47

KONU: Bazı Kapı Kilitleri ile Kilit Kasaları için Dampinge Karşı Kesin Önlem Alınmıştır.

16 Temmuz 2015 tarihli 29418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/30) ile 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 ve 8301.60.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında yer alan “topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç)”, “diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç)” ile “yalnız kapı kilitleri için silindir – bareller ile kilit kasası”na belirli oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.


Bahsi geçen Tebliği aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 


2015/30 No.lu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ


Saygılarımızla.


Deloitte Türkiye.


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.