GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 NO: 2015/32

 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Firma Talepleri Hakkında Yazı Yayınlandı.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yönelik 31429883- 105.01-75776 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Firma Talepleri” konulu yazısı ile Dahilde İşleme Rejiminde karşılaşılan sorunlara ve tereddütlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bahsi geçen yazıya göre; Dahilde İşleme İzin Belgesinde ve beyannamedeki mal tanımı farklılıkları nedeniyle Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatılamaması konusunda açıklık getirilmiştir.

 

Diğer taraftan, Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi için gerekli bilgi ve belgelerden bazılarının istenmemesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Öte yandan benzer bir düzenlemeyle, Dahilde İşleme İzin Belgelerinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgelerin bazılarının istenmemesine ilişkin karar verilmiştir.

 

Söz konusu Yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Firma Talepleri

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.