GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 NO: 2015/31

 KONU: Kısmi Muafiyette Faiz Uygulaması Hakkında Yazı Yayınlandı.

Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 72093537/134.99 sayılı “Kısmi Muafiyette Faiz Uygulaması” konulu yazı ile kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali gerçekleştirilen eşyaya ilişkin olarak yükümlüsünce geçici ithalat süresi içerisinde süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, gümrük idarelerince beyannamenin tescil tarihinden itibaren geçen süre için gecikme zammı oranında faiz tahsil edilip edilmeyeceği hususuna açıklık getirilmiştir.

 

Bahsi geçen yazıya göre; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 133 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde tespit edilecek vergiler tutarının tahsil edilmesi; ancak tescil tarihinden itibaren geçen süre için gecikme zammı oranında faiz tahsil edilmemesi gerekmektedir.

 

Söz konusu Yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

Kısmi Muafiyette Faiz Uygulaması

 

 Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.