GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2015/30

 KONU: Bazı Eşyanın İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi.

7 Haziran 2015 tarihli ve 29379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7712 ve 2015/7713 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile bazı aydınlatma cihazları, bazı elektrikli ev aletleri ve ısıtıcıların ithalatına ilave Gümrük Vergisi getirilmiştir.

Buna göre, yukarıda belirtilen Kararlar ile 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tablolarda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

 

Bu tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacaktır; ancak Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacaktır. 

 

Tablo 1 (2015/7712   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)

 

G.T.P

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI % (*)

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9405.10

Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç)

0

0

0

20

20

20

20

9405.20

Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar

0

0

0

20

20

20

20

9405.30

Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar

0

0

0

20

20

20

20

9405.40

Elektrikli diğer aydınlatma cihazları

0

0

0

20

20

20

20

9405.50

Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları

0

0

0

20

20

20

20

9405.60

Işıklı panolar, ışıklı tabelalar ve ışıklı isim tabelaları ve benzeri eşya

0

0

0

20

20

20

20

 

Tablo 2 (2015/7713   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)

  

G.T.P

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI % (*)

1

2

3

4

 

5

6

7

8

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri (8508.70 hariç)

0

0

0

30

30

30

30

8508.70

Aksam ve parçalar

0

0

0

10

10

10

10

85.09

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden

elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar

(85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç); (8509.90 hariç)

0

0

0

30

30

30

30

8509.90

Aksam ve parçalar

0

0

0

10

10

10

10

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar

ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir

mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin

ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar;

berber işleri için elektrotermik cihazlar

(örneğin; saç kurutucular, saç cihazları,

saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları)

ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler;

ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik

cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar

(85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.90 hariç)

0

0

0

30

30

30

30

8516.90

Aksam ve Parçalar

0

0

0

10

10

10

10


(*)1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı-Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, 2: Güney Kore; 3: Morityus; 4:  Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 5:  En Az Gelişmiş Ülkeler; 6: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler;       7: Gelişme Yolundaki Ülkeler; 8: Diğer Ülkeler

 

 

 

Saygılarımızla.

 

 

Deloitte Türkiye

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.