GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 

NO: 2015/27

 

KONU: Eşdeğer Parça Belgelendirmesi 1 Haziran’da Başlayacaktır.

 

Bilindiği üzere, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 2015/2 sayı ve 13.01.2015 tarihli genelgesi ile Türkiye’de ‘Eşdeğer Parça’ dönemi başlamıştır. Buna göre, 1 Haziran’dan sonra araçlarda orijinal parça yerine yerli sanayinin ürettiği belgelenmiş eşdeğer parçalar kullanılabilecektir.

 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 1575 sayılı ve 19.01.2015 tarihli yazısı ile eşdeğer parça belgelendirme görevini 2 yıl süre ile TSE’ye vermiştir.

 

Söz konusu belgelendirme ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yerli otomotiv yan sanayinin güçleneceği, ithalatın azalacağı ve sigorta ücretlerinde düşüşler sağlanacağı öngörülmektedir.

 

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.