Numara : 75
Tarih : 30.11.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/75 
KONU

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Öngörülen Değişiklikler 


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen gelir vergisi ve kurumlar vergisinde yapılacak Kanun değişiklikleri ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklama özet olarak aşağıdaki gibidir: 
 
1-Kurumlar vergisi oranının %30’dan %20’ye indirilmesi,
2-Gelir vergisi mükellefleri için uygulanmakta olan tarifedeki dilim sayısı 5’ten 4’e indirilerek; yeni tarifede aşağıdaki vergi oranlarının uygulanması,
 
 İlk dilim için % 15,
 
 İkinci dilim için % 20,
 
 Üçüncü dilim için % 27,
 
 Dördüncü dilim için % 35,
 
3-Tüm gelir unsurlarının (ticari kazanç, serbest meslek kazancı ve ücret geliri gibi) vergilendirmesinde aynı tarifenin esas alınması,
4-Yatırım indirimi istisnasının yürürlükten kaldırılması,
 
Yapılacak gelir ve kurumlar indirimleriyle 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren efektif vergi yükü; tam mükellef yatırımcılar için yüzde 44’den yüzde 34'e, global yatırımcılar için ise yüzde 37’den yüzde 28'e inecektir. Bu oranlar özet olarak aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
 
 Tam mükellefler
2005
2006
 
 Kurum Kazancı                      
100
100
 Kurumlar Vergisi (2005’de %30, 2006’da %20)
30
20
 Kar Payı (Vergi sonrası kazanç=100-KV)
70
80
 Kar Payı Stopajı  (Vergi sonrası kazanç x %10)
7
8
 Gelir Vergisi Matrahı (Kar payının ½ ‘si istisna)            
35
40
 Hesaplanan Gelir Vergisi          
7
6
 Efektif vergi
44
34
 Efektif vergi oranı
44%
34%

 
Global Yatırımcılar
2005
2006
 Kurum Kazancı                      
100
100
Kurumlar Vergisi (2005’de %30, 2006’da %20)
30
20
Kar Payı (Vergi sonrası kazanç=100-KV)
70
80
Kar Payı Stopajı (Vergi sonrası kazanç x %10) [1]
7
8
Efektif vergi
37
28
Efektif vergi oranı
37%
28%
 
Yukarıda açıklanan değişiklik önerilerine ilişkin gelişmeler sizlere duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.