Numara : 27
Tarih : 16.4.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/27

 
KONU
Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Değiştirildi
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanmış olan 63 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde geçici vergi beyannamesinin verilme süresinde yapılan değişiklik hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.
  
Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 nci maddesinde 5615 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, geçici vergi beyannamelerinin, ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi ve geçici verginin onyedinci günün akşamına kadar ödenmesi hükme bağlanmıştır.
   
Buna göre, Ocak-Mart 2007 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 1-14 Mayıs 2007 tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk eden verginin 17 Mayıs 2007  akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş