Numara : 20
Tarih : 30.3.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/20
 

KONU

E-Beyanname Ekinde Yer Alan Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi

Gelirler Genel Müdürlüğü yayımlamış olduğu 1 Sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ Sirkülerinde, e-Beyanname yine elektronik ortamda gönderilecek olan standart ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesinde karşılaşılması muhtemel sorunlarla ilgili açıklamalarda bulunmuştur.

E-Beyanname ekinde gönderilmesi gereken ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu, mükellefler tarafından serbest kullanılan hesapların her bir mükellef tarafından ayrı ayrı isimlendirilmesi ve farklı 3’lü kod defteri kebir hesapların kullanılması nedenleriyle Bakanlıkça standart hale getirilmiştir.

Buna göre, elektronik ortamda beyanname gönderen ve serbest olarak açılan 3'lü kod defteri kebir hesapları kullanan mükelleflerin de ayrıntılı bilanço ve gelir tablolarını standart formatta ve elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin serbest olarak açtıkları 3'lü kod defteri kebir hesaplarını standart ayrıntılı bilanço ve gelir tablosuna aktarma işleminde; serbest olarak açtıkları hesabın hesap planında yer alan hesap grubunun altında düzenlenen “Diğer ……. Hesabı” bulunması halinde bu hesaba aktarmaları, bu hesabın bulunmaması halinde ise aynı hesap grubunun altında uygun olan başka bir hesaba aktarmaları gerekmektedir. Mükellefler bu aktarma işlemini muhasebe kayıtları yapmadan sadece bilanço ve gelir tablosu düzenlerken dikkate alacaklardır.

Örneğin, “15 Stoklar” hesabının alt ayırımında boş bırakılan 154, 155 ve 156 hesaplarının herhangi birisinin “Yoldaki Mallar” ismiyle açılıp kullanıldığı ve ayrıca “157 Diğer Stoklar” hesabının bulunduğu bir durumda “Yoldaki Mallar” hesabında yer alan tutar e-beyanname ekinde gönderilecek bilançoda  “157 Diğer Stoklar” hesabına aktarılacaktır. Eğer “157 Diğer Stoklar” hesabı kullanılmıyorsa aynı grupta uygun görülen başka bir hesaba (örneğin “153 Ticari Mallar”) aktarılarak e-beyanname ekinde gönderilecek bilanço düzenlenecektir.

Diğer taraftan, mükellefler serbest olarak açtıkları hesapları kullanmaya devam edebileceklerdir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.