Numara : 46
Tarih : 6.8.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/46

KONU
 
Bazı Hizmet İşletmelerinde Adisyon Düzenlenmesinde Yeni Esaslar
 

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 298 Sıra Nolu Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (R.G.: 5/8/2001; 24484) ile adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmelerini 20 Ağustos 2001 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Buna göre, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmeler adisyon kullanmak mecburiyetindedir.
 
Ancak, self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmeler, sadece çay, kahve ve meşrubat satımı yapan kahvehane, çay ocağı ve çay bahçesi gibi işletmeler, basit usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri ile tom boncuk veya özel kredi kartı ile takip edilen hizmetlerin verildiği tatil köyü, otel gibi konaklama işletmelerinde adisyon kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
Bakanlık, adisyon kullanılmasına ilşkin olarak daha önce yayımlanan 222 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini 20/8/2001 tarihi tibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 185 ve 200 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin, 298 nolu Tebliğe aykırı olmayan hükümleri yürürlüktedir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.