Numara : 60
Tarih : 15.9.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/60
 
KONU:Bankalara İlişkin Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesinde Değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca 10/09/2007 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 26639) yayımlanmış olan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bankalara ilişkin daha önceden yayımlanmış olan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesinde (R.G.: 26/01/2007; 26415 1. Mükerrer) bazı hesaplar kaldırılmış, bazı hesaplar değiştirilmiş, yeni hesaplar ilave edilmiş, bazı ibareler değiştirilmiş ve bazı hesap açıklamalarında ise değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiş olup, 01/01/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere,  değişikliklerin işlenmiş halini içeren Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi sirkülerimizde ek olarak bilgilerinize sunulmuştur.
 
1.      Tekdüzen Hesap Planından Kaldırılan Hesaplar

2220110 MENKUL DEĞERLER
2220111 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER
2220112 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER
2220113 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME RAYİÇ DEĞER FARKLARI
2220114 RAYİÇ DEĞER FARKLARI
2230110 MENKUL DEĞERLER
2230111 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER
2230112 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER
2230113 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME RAYİÇ DEĞER FARKLARI
2230114 RAYİÇ DEĞER FARKLARI
254 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - T.P.
255 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ – Y.P.
25602 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI
25702 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI
280018 VERİLEN OPSİYON PRİMLERİ
281018 VERİLEN OPSİYON PRİMLERİ
28806 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ
288072 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI
288126 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ
30443 KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
304430 SABİT FAİZLİ 
304431 DEĞİŞKEN FAİZLİ 
31443 KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI - SABİT
314430 BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)
314431 BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL) 
314432 ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL) 
314433 ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ
314434 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ 
314435 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
314436 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
314437 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
314438 BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ 
314439 BİRİKİMLİ MEVDUAT
31463 KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI - DEĞİŞKEN
314630 BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)
314631 BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)
314632 ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)
314633 ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ 
314634 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ
314635 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
314636 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
314637 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
314638 BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ
314639 BİRİKİMLİ MEVDUAT
392028 ALINAN OPSİYON PRİMLERİ
393028 ALINAN OPSİYON PRİMLERİ
4150300 DEĞERLEME FARKI
4150301 KUR FARKI
4150310 DEĞERLEME FARKI
4150311 KUR FARKI
4150400 YENİDEN DEĞERLEME FARKI
4150401 KUR FARKI
4150410 YENİDEN DEĞERLEME FARKI
4150411 KUR FARKI
4150450 YENİDEN DEĞERLEME FARKI
4150451 KUR FARKI
415090 KUR FARKLARI
415099 DİĞER
85002 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI
85102 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI
 
 
2.      Tekdüzen Hesap Planında Değişiklik Yapılan Hesaplar
 
Hesapların değişiklik yapılmış isimleri aşağıdaki gibidir:
 

141505 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
222010 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERİN
222011 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLERİN
2220103 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI
223010 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERİN
223011 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLERİN
2230103 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI
238 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – T.P
23800 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
238000 MENKULLER
238001 GAYRİMENKULLER
238002 İŞTİRAKLER
238003 BAĞLI ORTAKLIKLAR
238004 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
238005 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
238009 DİĞER
23801 DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
238010 MENKULLER
238011 GAYRİMENKULLER
238012 İŞTİRAKLER
238013 BAĞLI ORTAKLIKLAR
238014 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
238015 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
238019 DİĞER
239 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – Y.P.
23900 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
239000 MENKULLER
239001 GAYRİMENKULLER
239002 İŞTİRAKLER
239003 BAĞLI ORTAKLIKLAR
239004 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
239005 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
239009 DİĞER
23901 DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
239010 MENKULLER
239011 GAYRİMENKULLER
239012 İŞTİRAKLER
239013 BAĞLI ORTAKLIKLAR
239014 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
239015 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
239019 DİĞER
244109 DİĞER
245109 DİĞER
26403 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
26503 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
324033 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
336 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – T.P.
337 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – Y.P.
346 SERMAYE BENZERİ BORÇLAR – T.P.
34600 BİRİNCİL SERMAYE BENZERİ BORÇLAR
34601 İKİNCİL SERMAYE BENZERİ BORÇLAR
346010 SERMAYE BENZERİ KREDİLER
3460100 YURTİÇİ BANKALARDAN
3460101 YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN
3460102 YURTDIŞI BANKALARDAN
3460103 YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN
346011 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
347 SERMAYE BENZERİ BORÇLAR – Y.P.
34700 BİRİNCİL SERMAYE BENZERİ BORÇLAR
34701 İKİNCİL SERMAYE BENZERİ BORÇLAR
347010 SERMAYE BENZERİ KREDİLER
3470100 YURTİÇİ BANKALARDAN
3470101 YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN
3470102 YURTDIŞI BANKALARDAN
3470103 YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN
347011 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
41403 MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI
41404 MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
414044 İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI
41406 RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI
41503 MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI
41504 MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
415044 İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI
41506 RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI
53424 ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİLERİ
53524 ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİLERİ
58000 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN
580000 BONOLARDAN
580001 MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
580002 MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
580003 KUPONLARDAN
580009 DİĞER
58001 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLERDEN
580010 BONOLARDAN
580011 MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
580012 MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
580013 KUPONLARDAN
580019 DİĞER
58002 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN
580020 BONOLARDAN
580021 MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
580022 MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
580023 KUPONLARDAN
580029 DİĞER
58003 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN
580030 BONOLARDAN
580031 MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
580032 MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
580033 HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR TAHVİLLERDEN
580034 KUPONLARDAN
580039 DİĞER
58100 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN
581000 BONOLARDAN
581001 MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
581002 MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
581003 KUPONLARDAN
581009 DİĞER
58101 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLERDEN
581010 BONOLARDAN
581011 MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
581012 MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
581013 KUPONLARDAN
581019 DİĞER
58102 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN
581020 BONOLARDAN
581021 MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
581022 MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
581023 KUPONLARDAN
581029 DİĞER
58103 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN
581030 BONOLARDAN
581031 MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
581032 MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
581033 HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR TAHVİLLERDEN 
581034 KUPONLARDAN
581039 DİĞER
820053 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
821053 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
934391 DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ 
935391 DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ 
936391 DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ 
937391 DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
945274 KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)

 
3.      Tekdüzen Hesap Planında Yeni Açılan Hesaplar
 
3012 TCMB LİKİDİTE SENETLERİ
3212 TCMB LİKİDİTE SENETLERİ
12808 ÜLKE KREDİLERİ
128080 AÇIK
128081 TEMİNATLI
12908 ÜLKE KREDİLERİ
129080 AÇIK
129081 TEMİNATLI
150900 KONUT KREDİLERİ
150901 TAŞIT KREDİLERİ
150902 İHTİYAÇ KREDİLERİ
150909 DİĞER
151900 KONUT KREDİLERİ
151901 TAŞIT KREDİLERİ
151902 İHTİYAÇ KREDİLERİ
151909 DİĞER
152900 KONUT KREDİLERİ
152901 TAŞIT KREDİLERİ
152902 İHTİYAÇ KREDİLERİ
152909 DİĞER
153900 KONUT KREDİLERİ
153901 TAŞIT KREDİLERİ
153902 İHTİYAÇ KREDİLERİ
153909 DİĞER
154900 KONUT KREDİLERİ
154901 TAŞIT KREDİLERİ
154902 İHTİYAÇ KREDİLERİ
154909 DİĞER
155900 KONUT KREDİLERİ
155901 TAŞIT KREDİLERİ
155902 İHTİYAÇ KREDİLERİ
155909 DİĞER
156900 KONUT KREDİLERİ
156901 TAŞIT KREDİLERİ
156902 İHTİYAÇ KREDİLERİ
156909 DİĞER
157900 KONUT KREDİLERİ
157901 TAŞIT KREDİLERİ
157902 İHTİYAÇ KREDİLERİ
157909 DİĞER
222012 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERİN
2220120 MENKUL DEĞERLER
2220121 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER
2220122 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER
2220123 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI
2220124 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI
223012 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERİN
2230120 MENKUL DEĞERLER
2230121 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER
2230122 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER
2230123 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI
2230124 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI
24409 TCMB LİKİDİTE SENETLERİ
264010 ŞEREFİYE
264019 DİĞER
264030 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
2640300 MENKULLER
2640301 GAYRİMENKULLER
2640302 İŞTİRAKLER
2640303 BAĞLI ORTAKLIKLAR
2640304 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
2640305 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
2640309 DİĞER
264031 DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
2640310 MENKULLER
2640311 GAYRİMENKULLER
2640312 İŞTİRAKLER
2640313 BAĞLI ORTAKLIKLAR
2640314 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
2640315 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
2640319 DİĞER
265030 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
2650300 MENKULLER
2650301 GAYRİMENKULLER
2650302 İŞTİRAKLER
2650303 BAĞLI ORTAKLIKLAR
2650304 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
2650305 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
2650309 DİĞER
265031 DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
2650310 MENKULLER
2650311 GAYRİMENKULLER
2650312 İŞTİRAKLER
2650313 BAĞLI ORTAKLIKLAR
2650314 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
2650315 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
2650319 DİĞER
265010 ŞEREFİYE
265019 DİĞER
33600 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI
33601 DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI
33700 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI
33701 DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI
41407 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI
41507 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI
41408 KUR FARKLARI
414080 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
414081 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
414082 MENKULLER
414083 GAYRİMENKULLER
414084 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
414089 DİĞER
8200510 ŞEREFİYE
8200519 DİĞER
8210510 ŞEREFİYE
8210519 DİĞER

 
4.      Hesap Açıklamalarında Geçen İbarelerde Yapılan Değişiklikler
 
Hesap açıklamalarında geçen “değer artış fonu” ve “değerleme değer artışları” ibareleri “değerleme farkları” şeklinde, “iskonto edilmiş bedel” ibareleri “itfa edilmiş maliyet” şeklinde, “rayiç değer” ibareleri “gerçeğe uygun değer” şeklinde, “riskten korunma fonu” ibareleri “riskten korunma değerleme farkları” şeklinde değiştirilmiştir.
 
5.      Değişiklik Yapılan Hesap Açıklamaları
 
·      238 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – TÜRK PARASI
 
İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslar çerçevesinde satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık olarak sınıflandırılan varlıklar bu hesapta izlenir.
 
·      254 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - TÜRK PARASI hesabının açıklaması metinden çıkarılmıştır.
 
·      264 DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) –TÜRK PARASI
 
Duran varlıklardaki değer düşüşleri, 82005 Duran Varlıklar Değer Düşüş Gideri yardımcı hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılarak kayıtlara yansıtılır. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların defter değerinin elde etme maliyetinin altına düşmesine yol açan değer düşüşleri de bu hesapta izlenir.
 
·      336 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – TÜRK PARASI
 
İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, satış amaçlı olarak sınıflandırılan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklarla ilgili yükümlülükler bu hesapta izlenir.
 
·      346 SERMAYE BENZERİ BORÇLAR – TÜRK PARASI
 
İlgili düzenleme hükümleri uyarınca gerekli koşulları taşıyan sermaye benzeri borçlar, Kurum izninin alınmasıyla birlikte bu hesapta izlenmeye başlanır.
 
·      41404 MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
           
İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri kapsamında, duran varlıkların değerleme farklarının kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır. İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklık hisseleri ile satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki hisse senetlerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, bankaların yetkili organları tarafından sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılmış olan ve dağıtıma konu edilmeyen kısmı da bu hesap altında çalışan 414044 İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları hesaplarında izlenir.
 
·      41407 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI
 
     İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca satış amaçlı elde tutulan veya durdurulan faaliyetler kapsamında sınıflandırılan duran varlıklara ilişkin olarak özkaynaklarda gösterilen birikmiş değerleme farkları, sınıflandırma tarihi itibarıyla bu hesapta izlenmeye başlanır.
 
·      41408 KUR FARKLARI
 
Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca özkaynaklarda izlenmesi gereken yabancı para varlıklara ilişkin kur değişiminden kaynaklanan farklar bu hesapta izlenir.
 
·      41503 MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI
 
İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde özkaynak kalemleri arasında izlenmesi öngörülen yabancı para menkul değer ve ortaklık paylarına ilişkin değerleme farkları, 41403 Menkul Değerler Değerleme Farkları hesabının açıklaması dikkate alınarak bu hesapta izlenir.
 
·      41504 MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
 
Döviz ödemek suretiyle iktisap edilen yurtdışındaki gayrimenkuller ile yurtdışı birimlerin aktiflerine kayıtlı duran varlıkların değerleme farklarının izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklık hisseleri ile satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki hisse senetlerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, bankaların yetkili organları tarafından sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılmış olan ve dağıtıma konu edilmeyen kısmı da bu hesap altında çalışan 414044 İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları hesaplarında izlenir.
 
·      41509 DIĞER SERMAYE YEDEKLERI
 
Diğer yabancı para sermaye yedekleri bu hesapta izlenir.
 
·      850 AMORTİSMAN GİDERİ – TÜRK PARASI
 
Menkuller, gayrimenkuller ve gayri maddi haklar ile ilk tesis ve taazzuv giderlerinin itfa edilmelerini teminen ilgili bilanço döneminde ayrılan amortismanlar bu hesapta izlenir.
 
·      934 MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – TÜRK PARASI
 
Bankaların, müşterileri adına gerçekleştirdikleri türev finansal araçlardan kaynaklanan alacaklarının izlendiği hesaptır. Bu hesap, 936 Müşteri Adına Yapılan Türev Finansal Araç Alım Satım işlemlerinden Borçlar – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.
 
Eki için tıklayınız.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.