Numara : 88
Tarih : 20.10.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/88

 
KONU
98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme Yardımına İlişkin  Tebliğde Değişiklik
 
 
Para-Kredi Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanmış olan 98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2006/5 Sayılı Tebliğ (R.G.: 12/10/2006; 26317) ile 98/10 Sayılı Tebliğin 4 üncü maddesi değiştirilerek bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarının Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından sınırlandırılabileceği konusunda düzenleme getirilmiştir.
 
98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir :
 
Eski hali :
 
Madde 4- Bünyelerinde veya Türkiye’de bünyeleri dışında AR-GE faaliyetinde bulunan kuruluşların 3 üncü maddede belirtilen faaliyetlerine ilişkin harcamaları bu Tebliğ kapsamında belirtilen esaslar çerçevesinde temel destek oranı olarak en fazla %50 oranında ve ilave desteklerle beraber en fazla %60’a kadar desteklenir. Destek süresi proje bazında en çok 3 (üç) yıldır. Bu süre zorunlu nedenlerle, TÜBİTAK’ın gerekçeli önerisi ve DTM’nin onayı ile en fazla bir dönem (6 ay) uzatılabilir.”
 
Yeni hali :
 
Madde 4- Bünyelerinde veya Türkiye'de bünyeleri dışında AR-GE faaliyetinde bulunan kuruluşların 3 üncü maddede belirtilen faaliyetlerine ilişkin harcamaları bu Tebliğ kapsamında belirtilen esaslar çerçevesinde temel destek oranı olarak en fazla %50 oranında ve ilave desteklerle beraber en fazla %60'a kadar desteklenir. Destek süresi proje bazında en çok 3 (üç) yıldır. Bu süre zorunlu nedenlerle, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) gerekçeli önerisi ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın onayı ile en fazla bir dönem (6 ay) uzatılabilir.
 
Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı Müsteşarlık tarafından sınırlandırılabilir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.ŞTop of Form