Numara : 44
Tarih : 2.8.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/44

KONU

3096 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Hakkı Devir Bedellerinde KDV: %1 

Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (sayı: 24481) yayımlanan 2001/2789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, KDV oranlarını belirleyen 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Karanamenin eki I sayılı listenin 12 inci sırasından sonra gelmek üzere, listeye aşağıdaki 13 üncü sıra eklenmiştir.
 
“13- 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun kapsamında işletme hakkı devir sözleşmesine konu olan işletme haklarının devir anlaşmaları uyarınca devirleri”,
 
2 Ağustos 2001 tarihinde yürürlüğe giren bu düzenlemeye göre, Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında 3096 Sayılı Kanun kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ödenecek olan işletme hakkı devir bedelleri %1 oranında katma değer vergisine tabi tutulacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.