Numara : 10
Tarih : 8.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/10
 

KONU
 
2 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Fatura Düzenleme Süresi 10 Günden 7 Güne İndirilmiştir.
Taşıtlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Gider Yazılabilecektir.
 

5035 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununun (VUK) 231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde yapılan değişiklik gereği fatura düzenleme süresi 10 günden 7 güne indirilmiştir. Söz konusu değişiklik 2 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre, bu tarihten itibaren satılan emtia veya yapılan işe ait faturaların izleyen 7 gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir (örn. 2 Ocak 2004’te satılan ve/veya sevk irsaliyesi düzenlenen bir emtia için en geç 9 Ocak 2004 tarihi itibariyle fatura düzenlenmesi gerekmektedir). Bilindiği gibi bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmakta ve VUK’nun 353/1 maddesi gereği özel usulsüzlük cezası uygulanmasını gerektirmektedir.

Diğer yandan, yine 5035 sayılı Kanun ile VUK’nun 270 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Taşıt Alım Vergilerini” ibaresi “Özel Tüketim Vergilerini” şeklinde değiştirmiştir. Bu değişiklik, taşıt araçlarının iktisabında ödenen özel tüketim vergisinin (ÖTV) doğrudan gider yazılabilmesine yönelik tereddütleri de ortadan kaldırmış bulunmaktadır. 270 inci maddedeki söz konusu değişikliğin taşıt alım vergisinin kaldırılarak yerine ÖTV’nin getirilmesiyle eş zamanlı olarak yapılmamış olması, taşıta ilişkin ÖTV’nin maliyete eklenmeyip doğrudan gider yazılabileceğine ilişkin tereddüt yaratmaktaydı. İstanbul Defterdarlığı, mükelleflerin taşıtların ÖTV’sini doğrudan gider yazma veya maliyete intikal ettirme yönteminden herhangi birini seçebilecekleri yönünde yazılı görüş bildirmişti. 5035 sayılı Kanun ile yapılan söz konusu değişiklik bu yönde verilen görüşü teyit etmiştir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.