Numara : 100
Tarih : 28.11.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/100

 
KONU
2006 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (% 7,8) Olarak Açıklandı
 
 
Bugünkü Resmi Gazetede (S: 26360) yayımlanmış olan 363 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci Maddesinin (B) fıkrasına göre 2006 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı % 7,8 (yüzde yedi virgül sekiz) olarak açıklanmıştır. Bu oran aynı zamanda 2006 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş