Numara : 21
Tarih : 5.4.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/21
 

KONU

2005 Yılının İlk Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün açıklamış olduğu enflasyon rakamlarına göre, Mart 2005 sonu itibarıyla son 12 aylık TEFE artış oranı % 8,16 ve son 36 aylık TEFE artış oranı % 57,83 olarak gerçekleşmiştir.

Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanun ile değişik Mükerrer 298 inci maddesine göre; TEFE’deki artışın içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde % 100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması halinde geçici vergi dönemleri dahil enflasyon düzeltmesi uygulanması gerekmektedir. Geçici vergi dönemleri bakımından  bu oranların tespitinde son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınmaktadır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap döneminin sonunda da düzeltme yapılması gerekmektedir.
Diğer yandan, bir hesap döneminde enflasyon düzeltmesi uygulandıktan sonra izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi uygulaması ancak her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona ermektedir.

Buna göre, kapsama giren mükelleflerden hesap dönemi takvim yılı olanlar, 2005 yılı 1. geçici vergi dönemi itibarıyla söz konusu % 100 ve % 10’dan fazla artış oranlarının her ikisi de gerçekleşmediği için enflasyon düzeltmesi yapmayacaktır.

Bununla birlikte, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olanların, özel hesap dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayan dönemi esas alarak kendi durumlarını belirlemeleri gerekmektedir. Örneğin, 1 Nisan 2004 – 31 Mart 2005 özel hesap dönemine sahip bir mükellef, ilk geçici vergi dönemi  1 Nisan 2004 – 30 Haziran 2004 dönemini kapsadığı ve Haziran 2004 sonu itibarıyla son 12 aylık TEFE artış oranı % 10’u ve 36 aylık TEFE artış oranı % 100’ü geçtiğinden 31 Mart 2005’de kapanan yıllık dönemde enflasyon düzeltmesi uygulamak zorundadır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.