Numara : 61
Tarih : 4.10.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/61
 
KONU
 
2005 Yılı Üçüncü  Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 6,60)
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 37 Sıra Numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde 2005 yılının üçüncü üç aylık geçici vergi dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi hesaplarında dikkate alınacak yeniden değerleme oranı % 6,60 (yüzde altı virgül  altmış) olarak açıklanmıştır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.