Numara : 24
Tarih : 13.4.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/24
 
KONU
 
2005 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 3,3)
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 33 Sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci Maddesinin (B) fıkrasına göre 2005 yılı birinci geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı % 3,3 (yüzde üç virgül üç) olarak açıklanmıştır. 

Bilindiği gibi, 5024 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler sonrasında 1/1/2004 tarihinden itibaren vergi matrahlarının tespitinde enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçilmesiyle birlikte yeniden değerleme kurumu aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştı. Bununla birlikte, gerek diğer vergi uygulamalarında (örneğin 24.4.2003 öncesi rejime göre sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminin endekslenmesinde) gerekse vergi dışı diğer mevzuatta yeniden değerleme oranına atıfta bulunulmuş olması nedeniyle yeniden değerleme oranı Maliye Bakanlığınca açıklanmaya devam edilmektedir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.