Numara : 35
Tarih : 24.5.2005
Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre, gelir vergisi mükellefleri ve sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı usulüne uygun olarak tasdik ettirerek merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına, yük ve/veya yolcu taşımalığı işiyle uğraşanlarda taşıtların her birine iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar. Özel hesap dönemine sahip mükelleflerin ise vergi levhalarını beyanname verme sürelerini izleyen bir ay içerisinde tasdik ettirerek asmaları gerekmektedir. Diğer yandan yeni işe başlayanların da mükellefiyetlerinin tesis tarihinden itibaren bir ay içerisinde vergi levhası tasdik ettirerek asmaları zorunludur.
Vergi levhasının süresinde tasdik ettirilmemiş olması veya işyerine asılmamış olması aynı Kanunun 353/(4) maddesine göre 2005 yılı için 118 YTL özel usulsüzlük cezası uygulanmasını gerektirmektedir.
Vergi levhasının tasdik işlemi aşağıda sayılanlar tarafından yapılabilmektedir:
- Bağlı olunan vergi dairesi,
- 3568 sayılı Kanuna göre defter tutmak üzere sözleşme düzenlenen veya işletmede bağımlı olarak çalışan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler,
- Vergi beyannamelerini imzalayan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler,
- Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini tasdik eden yeminli mali müşavirler.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.