Numara : 87
Tarih : 14.7.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/87
 
KONU
 
1 Temmuz 2004’ten Geçerli Olmak Üzere SSK Primine Esas Alt Sınır 444.150.000.- TL, Üst Sınır 2.886.975.000.-TL Olarak Belirlenmiştir
 
 
5198 sayılı "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun" 9 uncu maddesi ile  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesinin birinci fıkrası 1 Temmuz 2004 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik çerçevesinde, aynı tarihten geçerli olmak üzere; SSK priminin hesabına esas alt sınır 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücret tutarı olarak, üst sınır ise günlük asgari ücretin 6,5 katı olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla yapılan bu değişiklikle, SSK primlerinin hesaplanmasına esas tutulacak günlük kazancın alt ve üst sınırları doğrudan asgari ücret tutarı ile ilişkilendirilmiş ve daha önceki uygulamada yeralan otomatik artış mekanizmaları ve  Bakanlar Kuruluna Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesinde belirlenen prime esas alt ve üst kazanç sınırlarını belirleme yetkisi kaldırılmıştır. Buna göre 1 Temmuz 2004 tarihinden geçerli 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücret tutarı  olan 444.150.000 TL (günlük 14.805.000 TL)  aynı zamanda SSK primine esas taban ücret olarak da uygulanacaktır. SSK primine esas  ücret üst sınırı ise  asgari ücretin 6,5 katı olan 2.886.975.000 TL (günlük 96.232.500 TL) olarak uygulanacaktır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.