Numara : 9
Tarih : 6.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/9
 
KONU
 
01/01/2004 – 30/06/2004 Arasında Geçerli Vergiden Müstesna Gündelik (Harcırah) Tutarları
 
 
2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun (R.G.: 28/12/2003; Mükerrer 25330) (H) Cetvelinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca 2004 yılında devlet memurları için uygulanacak yurtiçi gündelik tutarları yeniden belirlenmiştir. Diğer yandan 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile 01/01/2004 – 30/06/2004 dönemi için memur aylıklarının hesabında esas alınan aylık katsayısı (36.420), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (429.250) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 01/01/2004 – 30/06/2004 dönemi için Gelir Vergisi Kanununun 24/2 üncü maddesine göre gelir vergisinden istisna edilecek yurt içi gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.
 
01/01/2004 – 30/06/2004 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi Gündelik Tutarı (TL)
775.240.000 ve daha fazlası
23.000.000
768.684.400 – 775.239.999
20.000.000
688.560.400 – 768.684.399
18.000.000
623.004.400 – 688.560.399
16.000.000
462.574.300 – 623.004.399
14.000.000
462.574.299 ve daha azı
13.000.000
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.