1 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 Döneminde Yurt İçi Harcırah Tutarları

Brüt Tutarlar (TL)

Gündelik Tutarı (TL)

2.416,15 TL ve fazlası

57,50

2.398,86 ila 2.416,14 TL

48,25

2.187,53 ila 2.398,85 TL

45,00

1.918,57 ila 2.187,52 TL

42,25

 

01 Temmuz 2016 – 31 Aralık 2016 Döneminde Yurt İçi Harcırah Tutarları

Brüt Tutarlar (TL)

Gündelik Tutarı (TL)

2.345,76 TL ve fazlası

55,00

2.328,97 ila 2.345,75 TL

45,92

2.123,80 ila 2.328,96 TL

42,72

1.862,68 ila 2.123,79 TL

40,05

1.545,13 ila 1.862,67 TL

35,24

1.545,12TL ve daha azı

34,18

 

1 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 Döneminde Yurt İçi Harcırah Tutarları

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)

2.234,04 ve fazlası

55,00

2.218,05 ila 2.234,03

45,92

2.022,65 ila 2.218,04

42,72

1.773,97 ila 2.022,64

40,05

1.471,54 ila 1.773,96

35,24

1.471,53 ve daha azı

34,18