2018 YILI

B- 2018 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018

67,65 TL

2029,50 TL

1- SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*) 

  Brüt SSK İşçi İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen SSK İşveren İşsizlik İşveren Toplam Maliyet
Ocak 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 1725,07 1450,91 152,21 1603,12 416,05 40,59 2486,14
Şubat 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 3450,14 1450,91 152,21 1603,12 416,05 40,59 2486,14
Mart 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 5175,21 1450,91 152,21 1603,12 416,05 40,59 2486,14
Nisan 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 6900,28 1450,91 152,21 1603,12 416,05 40,59 2486,14
Mayıs 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 8625,36 1450,91 152,21 1603,12 416,05 40,59 2486,14
Haziran 2029,5 284,13 20,3 258,77 15,4 10350,44 1450,91 152,21 1603,12 416,05 40,59 2486,14
Temmuz 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 12075,52 1450,91 152,21 1603,12 416,05 40,59 2486,14
Ağustos 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 13800,6 1450,91 152,21 1603,12 416,05 40,59 2486,14
Eylül 2029,5 284,13 20,3 295,05 15,4 15525,68 1414,63 152,21 1566,84 416,05 40,59 2486,14
Ekim 2029,5 284,13 20,3 345,01 15,4 17250,76 1364,66 152,21 1516,87 416,05 40,59 2486,14
Kasım 2029,5 284,13 20,3 345,02 15,4 18975,84 1364,65 152,21 1516,86 416,05 40,59 2486,14
Aralık 2029,5 284,13 20,3 345,01 15,4 20700,92 1364,66 152,21 1516,87 416,05 40,59 2486,14
TOPLAM 24354 3409,56 243,6 3400,18 184,8 20700,92 17115,9 1826,52 18942,4 4992,6 487,08 29833,68

*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.

2- SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (**)

  Brüt SSK İşçi İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen SSK İşveren İşsizlik İşveren Toplam Maliyet
Ocak 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 1725,07 1450,91 152,21 1603,12 314,57 40,59 2384,66
Şubat 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 3450,14 1450,91 152,21 1603,12 314,57 40,59 2384,66
Mart 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 5175,21 1450,91 152,21 1603,12 314,57 40,59 2384,66
Nisan 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 6900,28 1450,91 152,21 1603,12 314,57 40,59 2384,66
Mayıs 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 8625,36 1450,91 152,21 1603,12 314,57 40,59 2384,66
Haziran 2029,5 284,13 20,3 258,77 15,4 10350,44 1450,91 152,21 1603,12 314,57 40,59 2384,66
Temmuz 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 12075,52 1450,91 152,21 1603,12 314,57 40,59 2384,66
Ağustos 2029,5 284,13 20,3 258,76 15,4 13800,6 1450,91 152,21 1603,12 314,57 40,59 2384,66
Eylül 2029,5 284,13 20,3 295,05 15,4 15525,68 1414,63 152,21 1566,84 314,57 40,59 2384,66
Ekim 2029,5 284,13 20,3 345,01 15,4 17250,76 1364,66 152,21 1516,87 314,57 40,59 2384,66
Kasım 2029,5 284,13 20,3 345,02 15,4 18975,84 1364,65 152,21 1516,86 314,57 40,59 2384,66
Aralık 2029,5 284,13 20,3 345,01 15,4 20700,92 1364,66 152,21 1516,87 314,57 40,59 2384,66
TOPLAM 24354 3409,56 243,6 3400,18 184,8 20700,92 17115,9 1826,52 18942,4 3774,84 487,08 28615,92

 

** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

 

 

2017 YILI

1- SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*)

 

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

Ocak

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

1.510,88

1.270,75

133,31

1.404,06

364,39

35,55

2.177,44

Şubat

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

3.021,75

1.270,75

133,31

1.404,06

364,39

35,55

2.177,44

Mart

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

4.532,63

1.270,75

133,31

1.404,06

364,39

35,55

2.177,44

Nisan

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

6.043,50

1.270,75

133,31

1.404,06

364,39

35,55

2.177,44

Mayıs

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

7.554,38

1.270,75

133,31

1.404,06

364,39

35,55

2.177,44

Haziran

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

9.065,25

1.270,75

133,31

1.404,06

364,39

35,55

2.177,44

Temmuz

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

10.576,13

1.270,75

133,31

1.404,06

364,39

35,55

2.177,44

Ağustos

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

12.087,00

1.270,75

133,31

1.404,06

364,39

35,55

2.177,44

Eylül

1.777,50

248,85

17,78

256,53

13,49

13.597,88

1.240,86

133,31

1.374,17

364,39

35,55

2.177,44

Ekim

1.777,50

248,85

17,78

302,18

13,49

15.108,75

1.195,21

133,31

1.328,52

364,39

35,55

2.177,44

Kasım

1.777,50

248,85

17,78

302,18

13,49

16.619,63

1.195,21

133,31

1.328,52

364,39

35,55

2.177,44

Aralık

1.777,50

248,85

17,78

302,18

13,49

18.130,50

1.195,21

133,31

1.328,52

364,39

35,55

2.177,44

TOPLAM

21.330,00

2.986,20

213,36

2.976,10

161,88

18.130,50

14.992,49

1.599,72

16.592,21

4.372,68

426,60

26.129,28

*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.

2- SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (**) 

 

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

Ocak

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

1.510,88

1.270,75

133,31

1.404,06

275,51

35,55

2.088,56

Şubat

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

3.021,75

1.270,75

133,31

1.404,06

275,51

35,55

2.088,56

Mart

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

4.532,63

1.270,75

133,31

1.404,06

275,51

35,55

2.088,56

Nisan

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

6.043,50

1.270,75

133,31

1.404,06

275,51

35,55

2.088,56

Mayıs

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

7.554,38

1.270,75

133,31

1.404,06

275,51

35,55

2.088,56

Haziran

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

9.065,25

1.270,75

133,31

1.404,06

275,51

35,55

2.088,56

Temmuz

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

10.576,13

1.270,75

133,31

1.404,06

275,51

35,55

2.088,56

Ağustos

1.777,50

248,85

17,78

226,63

13,49

12.087,00

1.270,75

133,31

1.404,06

275,51

35,55

2.088,56

Eylül

1.777,50

248,85

17,78

256,53

13,49

13.597,88

1.240,86

133,31

1.374,17

275,51

35,55

2.088,56

Ekim

1.777,50

248,85

17,78

302,18

13,49

15.108,75

1.195,21

133,31

1.328,52

275,51

35,55

2.088,56

Kasım

1.777,50

248,85

17,78

302,18

13,49

16.619,63

1.195,21

133,31

1.328,52

275,51

35,55

2.088,56

Aralık

1.777,50

248,85

17,78

302,18

13,49

18.130,50

1.195,21

133,31

1.328,52

275,51

35,55

2.088,56

TOPLAM

21.330,00

2.986,20

213,36

2.976,10

161,88

18.130,50

14.992,49

1.599,72

16.592,21

3.306,12

426,60

25.062,72

 

** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

 

 

2016 YILI

1- SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*)

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

1647,00

230,58

16,47

209,99

12,50

1399,95

1177,46

123,53

1300,99

337,64

32,94

2017,58

1647,00

230,58

16,47

210,00

12,50

2799,90

1177,45

123,53

1300,98

337,64

32,94

2017,58

1647,00

230,58

16,47

210,00

12,50

4199,85

1177,45

123,53

1300,98

337,64

32,94

2017,58

1647,00

230,58

16,47

209,99

12,50

5599,80

1177,46

123,53

1300,99

337,64

32,94

2017,58

1647,00

230,58

16,47

209,99

12,50

6999,75

1177,46

123,53

1300,99

337,64

32,94

2017,58

1647,00

230,58

16,47

210,00

12,50

8399,70

1177,45

123,53

1300,98

337,64

32,94

2017,58

1647,00

230,58

16,47

209,99

12,50

9799,65

1177,46

123,53

1300,99

337,64

32,94

2017,58

1647,00

230,58

16,47

209,99

12,50

11199,60

1177,46

123,53

1300,99

337,64

32,94

2017,58

1647,00

230,58

16,47

209,99

12,50

12599,55

1177,46

123,53

1300,99

337,64

32,94

2017,58

1647,00

230,58

16,47

279,97

12,50

13999,50

1107,48

123,53

1231,01

337,64

32,94

2017,58

1647,00

230,58

16,47

279,99

12,50

15399,45

1107,46

123,53

1230,99

337,64

32,94

2017,58

1647,00

230,58

16,47

279,99

12,50

16799,40

1107,46

123,53

1230,99

337,64

32,94

2017,58

19764,00

2766,96

197,64

2729,89

150,00

16799,40

13919,51

1482,36

15401,87

4051,68

395,28

24210,96

*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.

2- SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (**)

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

1647,00

230,58

16,47

209,99

12,50

1399,95

1177,46

123,53

1300,99

255,28

32,94

1935,23

1647,00

230,58

16,47

210,00

12,50

2799,90

1177,45

123,53

1300,98

255,28

32,94

1935,23

1647,00

230,58

16,47

210,00

12,50

4199,85

1177,45

123,53

1300,98

255,28

32,94

1935,23

1647,00

230,58

16,47

209,99

12,50

5599,80

1177,46

123,53

1300,99

255,28

32,94

1935,23

1647,00

230,58

16,47

209,99

12,50

6999,75

1177,46

123,53

1300,99

255,28

32,94

1935,23

1647,00

230,58

16,47

210,00

12,50

8399,70

1177,45

123,53

1300,98

255,28

32,94

1935,23

1647,00

230,58

16,47

209,99

12,50

9799,65

1177,46

123,53

1300,99

255,28

32,94

1935,23

1647,00

230,58

16,47

209,99

12,50

11199,60

1177,46

123,53

1300,99

255,28

32,94

1935,23

1647,00

230,58

16,47

209,99

12,50

12599,55

1177,46

123,53

1300,99

255,28

32,94

1935,23

1647,00

230,58

16,47

279,97

12,50

13999,50

1107,48

123,53

1231,01

255,28

32,94

1935,23

1647,00

230,58

16,47

279,99

12,50

15399,45

1107,46

123,53

1230,99

255,28

32,94

1935,23

1647,00

230,58

16,47

279,99

12,50

16799,40

1107,46

123,53

1230,99

255,28

32,94

1935,23

19764,00

2766,96

197,64

2729,89

150,00

16799,40

13919,51

1482,36

15401,87

3063,36

395,28

23222,64

 

** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.1) SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*)

Brüt (*)

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

1201,50

168,21

12,02

153,19

9,12

1021,28

858,96

90,11

949,07

246,31

24,03

1471,84

1201,50

168,21

12,02

153,19

9,12

2042,55

858,96

90,11

949,07

246,31

24,03

1471,84

1201,50

168,21

12,02

153,19

9,12

3063,82

858,96

90,11

949,07

246,31

24,03

1471,84

1201,50

168,21

12,02

153,19

9,12

4085,10

858,96

90,11

949,07

246,31

24,03

1471,84

1201,50

168,21

12,02

153,20

9,12

5106,38

858,96

90,11

949,07

246,31

24,03

1471,84

1201,50

168,21

12,02

153,19

9,12

6127,66

858,97

90,11

949,08

246,31

24,03

1471,84

1273,50

178,29

12,74

162,37

9,67

7210,14

910,44

90,11

1000,55

261,07

25,47

1560,04

1273,50

178,29

12,74

162,37

9,67

8292,61

910,44

90,11

1000,55

261,07

25,47

1560,04

1273,50

178,29

12,74

162,37

9,67

9375,08

910,44

90,11

1000,55

261,07

25,47

1560,04

1273,50

178,29

12,74

162,37

9,67

10457,55

910,44

90,11

1000,55

261,07

25,47

1560,04

1273,50

178,29

12,74

162,37

9,67

11540,02

910,44

90,11

1000,55

261,07

25,47

1560,04

1273,50

178,29

12,74

193,50

9,67

12622,50

879,31

90,11

969,42

261,07

25,47

1560,04

 

*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.

2 SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (**)

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

1201,50

168,21

12,02

153,19

9,12

1021,28

858,96

90,11

949,07

186,23

24,03

1411,76

1201,50

168,21

12,02

153,19

9,12

2042,55

858,96

90,11

949,07

186,23

24,03

1411,76

1201,50

168,21

12,02

153,19

9,12

3063,82

858,96

90,11

949,07

186,23

24,03

1411,76

1201,50

168,21

12,02

153,19

9,12

4085,10

858,96

90,11

949,07

186,23

24,03

1411,76

1201,50

168,21

12,02

153,20

9,12

5106,38

858,96

90,11

949,07

186,23

24,03

1411,76

1201,50

168,21

12,02

153,19

9,12

6127,66

858,97

90,11

949,08

186,23

24,03

1411,76

1273,50

178,29

12,74

162,37

9,67

7210,14

910,44

90,11

1000,54

197,39

25,47

1496,36

1273,50

178,29

12,74

162,37

9,67

8292,61

910,44

90,11

1000,54

197,39

25,47

1496,36

1273,50

178,29

12,74

162,37

9,67

9375,08

910,44

90,11

1000,54

197,39

25,47

1496,36

1273,50

178,29

12,74

162,37

9,67

10457,55

910,44

90,11

1000,54

197,39

25,47

1496,36

1273,50

178,29

12,74

162,37

9,67

11540,02

910,44

90,11

1000,54

197,39

25,47

1496,36

1273,50

178,29

12,74

193,50

9,67

12622,50

879,31

90,11

969,42    

197,39

25,47

1496,36


** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.
 
2014 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

1.1.

         01.01.2014 – 30.06.2014 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet(*)

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

910,35

765,67

80,33

846,00

219,55

21,42

1311,98

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

1820,70

765,67

80,33

846,00

219,55

21,42

1311,98

1071,00

149,94

10,71

136,56

8,13

2731,05

765,66

80,33

846,00

219,55

21,42

1311,98

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

3641,40

765,67

80,33

846,00

219,55

21,42

1311,98

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

4551,75

765,67

80,33

846,00

219,55

21,42

1311,98

1071,00

149,94

10,71

136,56

8,13

5462,10

765,67

80,33

846,00

219,55

21,42

1311,98

 

*5510 sayılı kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet (**)

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

910,35

765,67

80,33

846,00

166,01

21,42

1258,43

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

1820,70

765,67

80,33

846,00

166,01

21,42

1258,43

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

2731,05

765,67

80,33

846,00

166,01

21,42

1258,43

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

3641,40

765,67

80,33

846,00

166,01

21,42

1258,43

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

4551,75

765,67

80,33

846,00

166,01

21,42

1258,43

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

5462,10

765,67

80,33

846,00

166,01

21,42

1258,43

 

** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

1.2.         01.07.2014 – 31.12.2014 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

1134,00

158,76

11,34

144,58

8,61

6426,00

810,70

80,33

891,03

232,47

22,68

1389,15

1134,00

158,76

11,34

144,58

8,61

7389,90

810,70

80,33

891,03

232,47

22,68

1389,15

1134,00

158,76

11,34

144,59

8,61

8353,80

810,70

80,33

891,03

232,47

22,68

1389,15

1134,00

158,76

11,34

144,58

8,61

9317,70

810,70

80,33

891,03

232,47

22,68

1389,15

1134,00

158,76

11,34

144,59

8,61

10281,60

810,70

80,33

891,03

232,47

22,68

1389,15

1134,00

158,76

11,34

156,86

8,61

11245,50

798,43

80,33

878,76

232,47

22,68

1389,15

 

*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.

 

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

1134,00

158,76

11,34

144,58

8,61

6426,00

810,70

80,33

891,03

175,77

22,68

1332,45

1134,00

158,76

11,34

144,58

8,61

7389,90

810,70

80,33

891,03

175,77

22,68

1332,45

1134,00

158,76

11,34

144,59

8,61

8353,80

810,70

80,33

891,03

175,77

22,68

1332,45

1134,00

158,76

11,34

144,58

8,61

9317,70

810,70

80,33

891,03

175,77

22,68

1332,45

1134,00

158,76

11,34

144,59

8,61

10281,60

810,70

80,33

891,03

175,77

22,68

1332,45

1134,00

158,76

11,34

156,86

8,61

11245,50

798,43

80,33

878,76

175,77

22,68

1332,45

 

** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.
2013 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

1.1.         01.01.2013 – 30.06.2013 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları
 

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

 

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

32,62 TL

978,60 TL

 

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

27,97 TL

839,10 TL

 

01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

978,60 TL

839,10 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

137,00 TL

117,47 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (% 1)

9,79 TL

8,39 TL 

Gelir Vergisi Matrahı

831,81 TL

713,24 TL

Gelir Vergisi (% 15)

124,77 TL

106,99 TL

Damga Vergisi (binde 7,59)

7,43 TL

6,37 TL

Kesintiler Toplamı

278,99 TL

239,22 TL

Net Ücret

* 773,01 TL

* 673,28 TL

İşverene Maliyeti

1.189,00 TL

1.019,51 TL

         

 
1.2.         01.07.2013 – 31.12.2013 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

34,05 TL

1021,50 TL

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

29,25 TL

877,50 TL

01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

1021,50 TL

877,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

143,01 TL

122,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (% 1)

10,22 TL

8,78 TL

Gelir Vergisi Matrahı

868,27 TL

745,87 TL

Gelir Vergisi

130,24 TL

111,88 TL

Damga Vergisi

7,75 TL

6,66 TL

Kesintiler Toplamı

291,22 TL

250,17 TL

Net Ücret

* 803,68 TL

* 700,73 TL

İşverene Maliyeti

1.241,12 TL**

1066,16 TL**

* Asgari geçim indirimi (73,40  TL) ilave edilmiştir.

** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %19,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %19,5 olarak dikkate alınmıştır.
2012 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 
 
2012 İlk Altı Ayı Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti
 
2012 İkinci Altı Ayı Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti


01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

940,50 TL

805,50 TL

SSK Primi İşçi Hissesi

131,67 TL

112,77 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.

9,40 TL

8,05 TL

Gelir Vergisi Matrahı

799,43 TL

684,68 TL

Gelir Vergisi

119,91 TL

102,70 TL

Damga Vergisi

6,21 TL

    5,32 TL

Kesintiler Toplamı

267,19 TL

228,84 TL

Net Ücret

* 739,80 TL

* 643,15 TL

İşverene Maliyeti

1.142,71 TL

978.68 TL


* Asgari geçim indirimi (66,49 TL) ilave edilmiştir.


01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

886,50 TL

760,50 TL

SSK Primi İşçi Hissesi

124,11 TL

106,47 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.

8,86 TL

7,60 TL

Gelir Vergisi Matrahı

753,53 TL

646,43 TL

Gelir Vergisi

113,02 TL

96,96 TL

Damga Vergisi

5,85 TL

5,02 TL

Kesintiler Toplamı

251,84 TL

216,05 TL

Net Ücret

* 701,14 TL

* 610,94 TL

İşverene Maliyeti

1.077,10 TL

924,00 TL


* Asgari geçim indirimi (66,49 TL) ilave edilmiştir.

2011 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler


01.07.2011 - 31.12.2011 Dönemi

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

837,00 TL

715,50 TL

SSK Primi İşçi Hissesi

117,18 TL

100,17 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.

8,37 TL

7,15 TL

Gelir Vergisi Matrahı

711,45 TL

608,18 TL

Gelir Vergisi

106,72 TL

91,23 TL

Damga Vergisi

5,52 TL

4,72 TL

Kesintiler Toplamı

237,79 TL

203,27 TL

Net Ücret

* 658,95 TL

* 571,97 TL

İşverene Maliyeti

1.016,95 TL

913.67 TL


* Asgari geçim indirimi(59,74 TL) ilave edilmiştir.


01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

796,50 TL

679,50 TL

SSK Primi İşçi Hissesi

111,51 TL

95,13 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.

7,96 TL

6,79 TL

Gelir Vergisi Matrahı

677,03 TL

577,58 TL

Gelir Vergisi

101,55 TL

86,64 TL

Damga Vergisi

5,26 TL

4,48 TL

Kesintiler Toplamı

226,28 TL

193,04 TL

Net Ücret

* 629,96 TL

* 546,20 TL

İşverene Maliyeti

967,75 TL

868,29 TL

   
* Asgari geçim indirimi(59,74 TL) ilave edilmiştir.

 
2010 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler
 

01.07.2010 - 31.12.2010 Dönemi

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

760,50 TL

648,00 TL

SSK Primi İşçi Hissesi

106,47 TL

90,72 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.

7,61 TL

6,48 TL

Gelir Vergisi Matrahı

646,42 TL

550,80 TL

Gelir Vergisi

96,96 TL

82,62 TL

Damga Vergisi

5,02 TL

4,28 TL

Kesintiler Toplamı

216,06 TL

184,10 TL

Net Ücret

544,44 TL

463,90 TL

 

01.01.2010 - 30.06.2010 Dönemi

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

729,00 TL

621,00 TL

SSK Primi İşçi Hissesi

102,06 TL

86,94 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.

7,29 TL

6,21 TL

Gelir Vergisi Matrahı

619,65 TL

527,85 TL

Gelir Vergisi

92,95 TL

79,18 TL

Damga Vergisi

4,81 TL

4,10 TL

Kesintiler Toplamı

207,11 TL

176,43 TL

Net Ücret

521,90 TL

444,57 TL

   
2009 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

 

01.07.2009 - 31.12.2009 Dönemi

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

693,00 TL

589,00 TL

SSK Primi İşçi Hissesi

97,02 TL

82,53 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.

6,93 TL

5,90 TL

Gelir Vergisi Matrahı

589,05 TL

501,07 TL

Gelir Vergisi

88,36 TL

75,16 TL

Damga Vergisi

4,16 TL

3,54 TL

Kesintiler Toplamı

196.47 TL

167,13 TL

Net Ücret

496,53 TL

422,37 TL

İşverene Maliyeti

842,00 TL

754,02 TL

 

01.01.2009 - 30.06.2009 Dönemi

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

666,00 TL

567,00 TL

SSK Primi İşçi Hissesi

93,24 TL

79,38 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.

6,66 TL

5,67 TL

Gelir Vergisi Matrahı

566,10 TL

481,95 TL

Gelir Vergisi

84,92 TL

72,29 TL

Damga Vergisi

4,00 TL

3,40 TL

Kesintiler Toplamı

188.82 TL

160,74 TL

Net Ücret

477,18 TL

406,26 TL

İşverene Maliyeti

809,19 TL

725,05 TL