Transfer Fiyatlaması Uygulamalarına Hazır Mısınız ?
 
Türkiye örtülü kazanç müessesesinde yeni bir döneme giriyor. 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 13. maddesi ile getirilen düzenlemeler ile, çok uluslu şirketler, grup şirketleri, ve
bu şirketlerle ilişkili olan tüm şirketler mal ve hizmet hareketlerinde fiyat belirlerken emsallere uygun bir transfer fiyatlaması politikası izlemek durumundadırlar. Firmalar, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç aktarımı konusunda eleştiriye maruz kalmamak için gerekli hazırlıkları yapmalı, bunun için ticari yapılarını incelemeli, fiyatlama politikalarını gözden geçirmeli ve gerekli çalışmalara başlamalıdırlar. 
  

Daha fazla bilgi için :

G. Hülya Yılmaz (Ortak, YMM)
Dr.Özgür Toros (Ortak, Ekonomist) 
Gressi Benveniste (Direktör, SMMM)