20 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9715 sayılı Karar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatler nedeniyle vergisiz olarak ödenebilecek harcırah tutarları değiştirilmiş; KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin gelir vergisinden istisna tutarı brüt aylık seviyeleri 2.416,15 ve daha fazlası olanlar için 150,60 TL olarak belirlenmiştir