Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
 
Ana Sayfa > Pratik Bilgiler > Gecikme Zammı, Faizi ve Pişmanlık Zammı
 

Gecikme Zammı, Faizi ve Pişmanlık Zammı

Gecikme ve Pişmanlık Zammı ile Gecikme Faizi Oranı

Dönemi

Oranı Aylık

19.10.2010 tarihinden itibaren

1,40%

19.11.2009 tarihinden itibaren

1,95%

21.04.2006 tarihinden itibaren

2,50%

02.03.2005 tarihinden itibaren

3%

12.11.2003 - 01.03.2005 tarihleri arasında

4%

31.01.2002-11.11.2003 tarihleri arasında

7%

29.03.2001-30.01.2002 tarihleri arasında

10%

02.12.2000-28.03.2001 tarihleri arasında

5%

21.01.2000-01.12.2000 tarihleri arasında

6%

09.07.1998-20.01.2000 tarihleri arasında

12%

01.02.1996-08.07.1998 tarihleri arasında

15%

31.08.1995-31.01.1996 tarihleri arasında

10%

  
* Gecikme Zammı,
- Gecikme Faizi ve Pişmanlık zammı ile aynı oranda uygulanır.
- Gecikme faizinde ay kesirleri dikkate alınmaz.
- Gecikme zammında ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yapılır.
 
* Gecikme Faizi;
- Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilerde normal vade tarihinden son tarhiyatın   yapılığı tahakkuk tarihine kadar.
- Dava konusu yapılıp da ödenmeyen vergilere normal vade tarihinden yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar.
- Uzlaşılan vergilerde ise,normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar  hesaplanır.        Hızlı Menü : Ekle Kaldır
Yazdır Arkadaşına gönder
©2015 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.