Ocak 2006’da taslağı açıklanan yeni gelir vergisi tarifesi küçük değişikliklerle beklendiği şekilde 3 ay gecikmeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı.

01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibi olmuştur.

7.000 YTL’ye kadar
%15
18.000 YTL’nin 7.000 YTL’si için 1.050 YTL, fazlası
%20
40.000 YTL’nin 18.000 YTL’si için 3.250 YTL, fazlası
%27
40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL, fazlası
%35

Buna göre geçen yıl 5 dilim olan tarife 4 dilime indirilmiştir. Ayrıca 2005 yılında 6.600 YTL  olan birinci dilim 7.000 YTL’ye çıkarılmış tasarıda 16.000 YTL olan ikinci dilim ise 18.000 YTL olarak değiştirilmiştir.
 
Bu değişiklikle birlikte ücret geliri elde eden gelir vergisi mükellefleri ile diğer gelir vergisi mükellefleri için tek bir tarife kullanılacaktır. Dolayısıyla, ücret geliri elde eden mükellefler dışında kalan gelir vergisi mükellefleri için 5 puanlık bir vergi indirimi gerçekleştirilmiştir. Ancak vergi dilimlerinin 4’e indirilmesi ve 3. dilimin %25’den %27’e 4. dilimin ise %30’dan %35’e çıkarılması belirli bir limitin üzerinde maaş alan kişilerin gelir vergisinde bir artış söz konusu olmuştur.
 
Örnek 1:  Aylık brüt maaşı 2.000 YTL olan bir çalışan için eski tarife kullanılmış olsaydı (yeni dilimler ve eski oranlar) ödeyeceği yıllık vergi 3.850 YTL iken yeni tarifeye göre ödeyeceği vergi 3.898 YTL olacaktır.
 
Örnek 2: Aylık brüt maaşı 7.000 YTL olan bir çalışan için eski tarife kullanılmış olsaydı (yeni dilimler ve eski oranlar) ödeyeceği yıllık vergi 21.976 iken yeni tarifeye göre ödeyeceği vergi 22.416 YTL olacaktır.
 
Görüleceği üzere birinci çalışanın aldığı ücret düzeyinde vergi dilimlerinin dörde indirilmesinin etkisi çok küçükken üst limitlerden vergi ödeyen çalışanlarda nispeten daha yüksek bir gelir vergisi ödenmesi söz konusudur.
 
Vergi dilimlerin ücret geliri elde edenlerle diğer mükellefler açısından eşit hale getirilmesinde görünen amaç isteğe bağlı beyanda bulunan diğer gelir vergisi mükelleflerin vergi oranlarını 5 puan düşürerek mükellefleri beyanda bulunmaya teşvik etmektir. Ancak ücret geliri elde edenlerin gelirleri üzerinden ödenmesi gereken vergiler kaynağında kesinti yoluyla tahsil edildiğinden ve bu gelirlerinden indirilmesine izin verilen giderler çok sınırlı olduğundan (sigorta giderleri gibi) ücret geliri elde edenler diğer gelir vergisi mükelleflerine oranla daha yüksek vergi öder duruma düşmüşlerdir.
 
Dolayısıyla ücret geliri elde edenlerle diğer gelir vergisi mükelleflerinin gerçek anlamda eşit oranda gelir vergisi ödemeleri ancak beyan dışı kalan gelirlerin kayıt altına alınması ve gelir vergisi mükelleflerinin de bazı masraflarının gelir vergisi matrahından indirilmesine izin vermek suretiyle sağlanabilir.